RETNINGSLINJERNE SAGER OG PRAKSIS PUBLIKATIONER OM ALKOHOLREKLAMENÆVNET KONTAKT
Om Alkoholreklamenævnet
Baggrunden for Alkoholreklamenævnet
Medlemmerne
Hvad er Nævnets opgave?
Forholdet til Forbrugerombudsmanden
Konferencen "Ansvarlig Markedsføring"
Alkoholreklamenævnet får ny formand

10 års jubilæumskonference

Godt 110 deltog da Alkoholreklamenævnet holdt konference på Christiansborg i anledning af nævnets 10 års jubilæum. Fra talerstolen bekræftede Forbrugerombudsmanden, at nævnet har haft succes med at håndhæve en etisk og ansvarlig markedsføring af alkohol, og at han er meget positiv overfor med- og samregulering på området for alkoholreklamer. Professor Peter Møgelvang Hansen, CBS, pointerede, at Alkoholreklamenævnet har aflastet Forbrugerombudsmanden, og at der er en fornuftig arbejdsdeling mellem denne og nævnet.

Forinden havde Erhvervsminister Brian Mikkelsen indledt konferencen med at fastslå, at han som borgerlig politiker er tilhænger af det frie valg, men at der, når det drejer sig om reklamer for alkohol, selvfølgelig er nogle sundhedsmæssige og social hensyn at tage, specielt når det gælder børn og unge. Han understregede samtidig, at den bedste måde, producenterne kan holde politikerne væk fra regulering på er, at de sørger for at bevare respekten for Alkoholreklamenævnet og dets integritet.

Forbrugerrådets formand, Camilla Hersom, udpegede Cult som et firma, der går langt, langt over grænsen, men understregede samtidig, at Alkoholreklamenævnet fungerer godt. Hun argumenterede for, at nævnet burde offentliggøre alle afgørelser via pressemeddelelser. Efter hendes opfattelse ville det styrke selvjustitsen yderligere.

Erhvervskommentator på Politiken, Niels Lunde, der fungerede som ordstyrer og moderator ved mødet, sammenfattede dagens hovedkonklusioner: ”Vi kan konstatere, at der er bred opbakning til Alkoholreklamenævnet og dets virke – både blandt politikere og forbrugere. Den danske model med samregulering på området for alkoholreklamer virker”. 

Billeder fra konferencen

 
Download bogen "ansvarlig markedsføring - 10 år med Alkoholreklamenævnet" her


 

©2008 Alkoholreklamenævnet ∙ Faxehus ∙ Gamle Carlsberg Vej 16 ∙ DK-1799 København V ∙ Tel 7216 2440 ∙ Fax 7216 2444 ∙ info@alkoholreklamenaevn.dk