RETNINGSLINJERNE SAGER OG PRAKSIS PUBLIKATIONER OM ALKOHOLREKLAMENÆVNET KONTAKT
Retningslinjerne
Regelsættet
Retningslinjerne med bemærkninger
Sanktionsmulighederne
Markedsføringslovens § 1
Markedsføringslovens § 8, stk. 2
Andre regler og hensyn
Sager fordelt på emner
Gode råd til markedsføringen
Bestil foldere

Sager fordelt på emner

Erfaringerne siden 2000 viser, at de erhvervsdrivende har fået en større forståelse for anvendelsen af retningslinerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer. 

 

Ved en gennemgang af sagerne fra Alkoholreklamenævnets oprettelse og frem til i dag, fremgår det, at sagerne kan grupperes indenfor 4 emneområder:

 

  • Markedsføring rettet mod børn og unge
  • Opfordring til stort eller umådeholdent forbrug
  • Markedsføring der er påtrængende eller provokerende
  • Markedsføring der er sammenkædet med aktiv sportsudøvelse

Fordelingen af de sager som Alkoholreklamenævnet enten har taget til efterretning, eller har udtalt kritik af fordeles på følgende måde:

 

 

 

Alkoholreklamenævnet opfordrer derfor erhvervsdrivende til at være særligt påpasselige, såfremt et ønsket markedsføringstiltag falder ind under et af disse emner. Se i øvrigt Alkoholreklamenævnets gode råd her, for hvordan man bedst muligt sikre, at retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer er overholdt.

 

©2008 Alkoholreklamenævnet ∙ Faxehus ∙ Gamle Carlsberg Vej 16 ∙ DK-1799 København V ∙ Tel 7216 2440 ∙ Fax 7216 2444 ∙ info@alkoholreklamenaevn.dk