RETNINGSLINJERNE SAGER OG PRAKSIS PUBLIKATIONER OM ALKOHOLREKLAMENÆVNET KONTAKT
Retningslinjerne
Regelsættet
Retningslinjerne med bemærkninger
Sanktionsmulighederne
Markedsføringslovens § 1
Markedsføringslovens § 8, stk. 2
Andre regler og hensyn
Sager fordelt på emner
Gode råd til markedsføringen
Bestil foldere

Andre regler og hensyn

Markedsføring og salg af alkoholholdige drikkevarer er underlagt en række restriktioner.

 

Markedsføringsloven generelt

Udgangspunktet for markedsføring er markedsføringsloven, der udover at indeholde generelle regler for god markedsføringsskik, vildledende og sammenlignelig reklame, etc., tillige indeholder specifikke regler for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer overfor børn og unge, jf. markedsføringslovens § 8. Det overordnede tilsyn med markedsføringsloven påses af Forbrugerombudsmanden.

 

Læs mere om markedsføringsloven og fortolkning heraf på Forbrugerombudsmandens hjemmeside.

 

Reklame og sponsorering i radio og fjernsyn

Reklamebekendtgørelsen indeholder i § 13 en specifik bestemmelse om reklamering for alkoholholdige produkter. Denne går dog ikke ud over, hvad der er bestemt i retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer.

 

Læs reklamebekendtgørelsen her.

 

Kønsrelateret reklame

Forbrugerombudsmanden har udstedt retningslinjer for kønsrelateret reklame, der er en fortolkning af markedsføringslovens § 1 om god skik. Retningslinjerne erstatter de hidtidige retningslinjer om kønsdiskriminerende reklame. i henhold til retningslinjerne er det i strid med god markedsføringsskik at fremstille mænd eller kvinder på en stødende eller direkte nedladende måde. Retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer indeholder ikke nogen bestemmelse om kønsrelateret eller kønsdiskriminerende reklame, men kan alene udtale kritik af et markedsføringstiltag, der er påtrængende eller provokerende.

 

Læs Forbrugerombudsmandens retningslinjer om kønsrelateret reklame her.

 

Salgsaldersgrænsen

Der findes en række regler, der regulerer salgsaldersgrænsen i Danmark. Det er således forbudt i detailhandlen at sælge alkoholholdige drikkevarer med en alkoholprocent på over 1,2 % vol. til personer under 16 år og med en alkoholprocent på over 16,5 % vol. til personer under 18 år. Reglerne følger af lovbekendtgørelsen om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og salg af alkohol til personer under 16 år.

 

Læs lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og salg af alkohol til personer under 16 år her.

 

Udskænkningsaldersgrænsen

Tilsvarende findes der i restaurationsloven et forbud mod at udskænke alkoholholdige produkter til personer under 18 år samt til berusede personer. Restaurationsloven indeholder ligeledes et forbud mod at lade personer under 18 år udskænke alkohol.

 

Læs lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. her.

 

©2008 Alkoholreklamenævnet ∙ Faxehus ∙ Gamle Carlsberg Vej 16 ∙ DK-1799 København V ∙ Tel 7216 2440 ∙ Fax 7216 2444 ∙ info@alkoholreklamenaevn.dk