RETNINGSLINJERNE SAGER OG PRAKSIS PUBLIKATIONER OM ALKOHOLREKLAMENÆVNET KONTAKT
Sager og praksis
Om at klage
Online klageformular
Afgørelserne

Sager og praksis Der er fri klageadgang til Alkoholreklamenævnet, dvs. både forbrugere, virksomheder og organisationer har adgang til at klage over markedsføringstiltag om alkohol. Alkoholreklamenævnet kan derudover tage sager op af egen drift. En klage skal vedrører ét eller flere konkrete markedsføringstiltag, der har været på det danske marked inden for det seneste år. Alkoholreklamenævnet offentliggør alle afgørelser her på hjemmesiden, uanset om sagen er blevet fundet i strid med retningslinjerne eller ej, eller om Alkoholreklamenævnet har taget sagen  til efterretning. I nedenstående figur fremgår det, hvor mange sager Alkoholreklamenævnet har behandlet hvert år fra nævnets oprettelse, samt hvordan udfaldet af sagerne har været.

 

 
» Regelsættet
©2008 Alkoholreklamenævnet ∙ Faxehus ∙ Gamle Carlsberg Vej 16 ∙ DK-1799 København V ∙ Tel 7216 2440 ∙ Fax 7216 2444 ∙ info@alkoholreklamenaevn.dk