RETNINGSLINJERNE SAGER OG PRAKSIS PUBLIKATIONER OM ALKOHOLREKLAMENÆVNET KONTAKT
Sager og praksis
Om at klage
Online klageformular
Afgørelserne
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001


Afgørelser i Alkoholreklamenævnet
» Tilbage til oversigt

DFDS minicruise
14-12-2009

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd indklagede DFDS minicruise for at eksponere deres alkoholmarkedsføring overfor børn og unge.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
På færgen udstilles alkoholprodukter i børnehøjde eller sammen med legetøj, slik eller andre produkter, der særligt appellerer til børn.

Indklagedes bemærkninger
Indklagede beklagede den manglende adskillelse af børneprodukter og alkoholprodukter. Indklagede anmodede derudover Alkoholreklamenævnet om at afholde et møde på skibet, således at skibets indretning kunne gennemgås.

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet bemærker som udgangspunkt, at der er tale om markedsføring af alkoholholdige produkter, hvorfor Nævnet har kompetence til at behandle klagen.

Alkoholreklamenævnet finder, at DFDS på deres minicruise ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at børneprodukter holdes adskilt fra såvel alkoholholdige produkter som alkoholmarkedsføring. Alkoholreklamenævnet finder det imidlertid positivt, at DFDS har tilkendegivet straks at ændre de nuværende forhold således, at disse stemmer overens med ånden i retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, hvorfor Nævnet tager indklagedes bemærkninger til efterretning.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd

» Tilbage til oversigt
 
©2008 Alkoholreklamenævnet ∙ Faxehus ∙ Gamle Carlsberg Vej 16 ∙ DK-1799 København V ∙ Tel 7216 2440 ∙ Fax 7216 2444 ∙ info@alkoholreklamenaevn.dk