RETNINGSLINJERNE SAGER OG PRAKSIS PUBLIKATIONER OM ALKOHOLREKLAMENÆVNET KONTAKT
Sager og praksis
Om at klage
Online klageformular
Afgørelserne
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001


Afgørelser i Alkoholreklamenævnet
» Tilbage til oversigt

Klage over importør for navngivning af spiritusprodukt
18-06-2004

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd klagede over et spiritusprodukt med navn ”Sex on The Beach”. Klageren fandt  markedsføringen påtrængende, provokerende og opfordrende. Klageren mente ikke, at alkohol kan tillægges egenskaben ”Sex on The Beach”.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Håndhævelsesudvalget fik forelagt billeder af selve produktet, hvorpå der var trykt ”Sex on The Beach”. Derudover blev der forelagt materiale henvendt til detailhandelen/ restaurationsbranchen.

Indklagedes bemærkninger til klagen
Indklagede bemærkede, at navnet ”Sex on the Beach” er et anerkendt navn på en drink, som fremgår af både  internationale og nationale drinkskort.

Håndhævelsesudvalgets afgørelse
Udvalget lagde til grund, at det forelagte markedsføringsmateriale ikke retter sig til forbrugeren, men derimod er business-to-business-materiale, og at der derfor ikke på dette grundlag er anledning til at kritisere markedsføringen. Udvalget fandt ikke, at selve produktets udformning overtræder retningslinierne, idet man også noterede sig, at navnet er fælles med en kendt drink.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd» Tilbage til oversigt
 
©2008 Alkoholreklamenævnet ∙ Faxehus ∙ Gamle Carlsberg Vej 16 ∙ DK-1799 København V ∙ Tel 7216 2440 ∙ Fax 7216 2444 ∙ info@alkoholreklamenaevn.dk