RETNINGSLINJERNE SAGER OG PRAKSIS PUBLIKATIONER OM ALKOHOLREKLAMENÆVNET KONTAKT
Sager og praksis
Om at klage
Online klageformular
Afgørelserne
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001


Afgørelser i Alkoholreklamenævnet
» Tilbage til oversigt

Martini-reklamefilm fra Bacardi-Martini
09-02-2006

Klagens indhold
Klagen giver indtryk af, at man får succes af at drikke Martini, samt opfordrer til et umådeholdent forbrug af alkohol. Ydermere klages over, anvendelsen af en rollemodel i reklamefilmen.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Reklamefilmen viste skuespilleren George Clooney som ønsker at deltage i en fest. Værtinden lukker døren op og udbryder glædeligt overrasket ”George”, men tøver med at lukke ham ind, og spørger ”No Martini?”. George Clooney slår beklagende ud med armene, hvorefter værtinden skuffet konstaterer ”No Party” og lukker døren i. Derefter viser sloganet ”No Martini – No Party” som tekstbillede. Et øjeblik efter ringer det igen på døren og udenfor står George Clooney ved siden af fire kasser Martini og med en flaske Martini i hånden. Værtinden tager flasken ud af hånden på George Clooney og lukker igen døren i for næsen af ham.

Indklagedes bemærkninger til klagen.
Bacardi-Martini henviste til, at der ikke er tale om, at indtagelse af alkohol kan give succes, idet George Clooney afvises af kvinden på trods af, at han medbringer fire kasser Martini. Det forhold, at værtinden i reklamefilmen kun tager en flaske fra manden, understreger, at Martini nydes med måde – og derfor ikke opfordrer til umådeholdent forbrug. George Clooney er 44 år og en skuespiller som ikke henvender sig til børn og unge. Filmen er blevet vist i TV i en periode og vil ikke blive vist i Danmark igen i den omtalte version.

Håndhævelsesudvalgets afgørelse
Håndhævelsesudvalget fandt, at kombinationen af brug af en stor mængde Martini, en kendt person og teksten ”No Martini – No Party” i reklamefilmen er uheldig. Udvalget noterer dog med tilfredshed, at reklamefilmen ikke vises igen i denne udformning.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd

Opfølgende klage over Martini-reklamefilm fra Bacardi-Martini

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd

Klagens indhold
Præcis samme reklamefilm, som er blevet kritiseret af Håndhævelsesudvalget, var blevet vist igen på samme tv-station.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Reklamefilmen var ændret i forhold til den kritiserede reklamefilm, herunder indgik bl.a. sloganet ”No Martini – No Party” ikke længere. Indklagedes bemærkninger til klagen Bacardi-Martini henviste til, at der ikke er tale om den
samme reklamefilm, som tidligere er blevet kritiseret af Håndhævelsesudvalget. Samtidigt henviste Bacardi-
Martini til, at Radio- og TV-nævnet ved behandling af samme klage ikke fandt anledning til at kritisere reklamefilmen.

Håndhævelsesudvalgets afgørelse
Håndhævelsesudvalget konstaterede, at der er foretaget ændringer i reklamen i forhold til den tidligere klage i sagen. Da reklamefilmen, ifølge det oplyste, ikke sendes for nærværende, finder Udvalget ikke behov for at foretage sig yderligere i sagen.

» Tilbage til oversigt
 
©2008 Alkoholreklamenævnet ∙ Faxehus ∙ Gamle Carlsberg Vej 16 ∙ DK-1799 København V ∙ Tel 7216 2440 ∙ Fax 7216 2444 ∙ info@alkoholreklamenaevn.dk