RETNINGSLINJERNE SAGER OG PRAKSIS PUBLIKATIONER OM ALKOHOLREKLAMENÆVNET KONTAKT
Sager og praksis
Om at klage
Online klageformular
Afgørelserne
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001


Afgørelser i Alkoholreklamenævnet
» Tilbage til oversigt

Porno i markedsføring fra diskotek
21-12-2005

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd havde gennem e-mail og hjemmeside for et diskotek modtaget et link til en spillefilms hjemmeside med pornografiske scener. Diskoteket afholdt et aftenarrangement, hvor der blev vist en film om biograffilmen. I løbet af aftenen var der også striptease på diskoteket og mulighed for at købe den omtalte film på DVD.
Klageren anførte, at der et sammenfald mellem markedsføring af en øl og hård porno. Klageren mente ydermere, at annonceringen var påtrængende og provokerende og rettede sig mod børn og unge.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Diskoteket er et almindelig diskotek, hvis hjemmeside ikke særligt retter sig mod børn og unge. På linket kunne man via flere ”klik” nå frem til en spillefilms hjemmeside med pornografiske scener. På diskoteket serveres øl, hvilket blev annonceret på diskotekets almindelig plakater inde på diskoteket.

Håndhævelsesudvalgets afgørelse
Håndhævelsesudvalget besluttede at afvise sagen, idet Udvalget ikke vurderede, at sagens karakter falder inden
for Håndhævelsesudvalgets kommissorium.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd

» Tilbage til oversigt
 
©2008 Alkoholreklamenævnet ∙ Faxehus ∙ Gamle Carlsberg Vej 16 ∙ DK-1799 København V ∙ Tel 7216 2440 ∙ Fax 7216 2444 ∙ info@alkoholreklamenaevn.dk