RETNINGSLINJERNE SAGER OG PRAKSIS PUBLIKATIONER OM ALKOHOLREKLAMENÆVNET KONTAKT
Sager og praksis
Om at klage
Online klageformular
Afgørelserne
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001


Afgørelser i Alkoholreklamenævnet
» Tilbage til oversigt

Børnehjælpsdagen
23-11-2011

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd indklagede Carlsberg Danmark og Børnehjælpsdagen for at rette markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer mod børn og unge.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Markedsføringstiltaget udgjorde en avisannonce for Børnehjælpsdagens kræmmermarked. I annoncen var Carlsbergs logo placeret på en silhuettegning af en karrusel. Udover afbildningen af Carlsbergs logo, fremstod Børnehjælpsdagen som afsender af annoncen.
 
Indklagedes bemærkninger
Carlsberg bemærkede indledningsvis, at Carlsberg alene havde leveret øl og sodavand til arrangementet og ikke på anden vis havde været involveret i arrangementet. Carlsberg havde ikke godkendt Børnehjælpsdagens brug af Carlsbergs logo i markedsføringen, men anerkendte at have et medansvar for markedsføringen af Carlsbergs logo. Carlsberg havde på baggrund af klagen indskærpet overfor Børnehjælpsdagen, at de i fremtiden skal godkende enhver brug af Carlsbergs navn og logo i markedsføringsøjemed.

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet konstaterer, at der er tale om markedsføring af alkoholholdige produkter, hvorfor Nævnet har kompetence til at behandle klagen.

Alkoholreklamenævnet bemærker indledningsvis, at det ikke er i strid med retningslinjerne, at virksomheden Carlsberg er sponsor af Børnehjælpsdagen. Der er i det for Alkoholreklamenævnet fremlagte materiale ikke grundlag til at konstatere, at der er tale om markedsføring af sponsoratet, men af et arrangement der er særligt rettet mod børnefamilier, hvilket er problematisk i forhold til retningslinjernes § 6.

På den baggrund tager Alkoholreklamenævnet til efterretning, at Carlsberg har indskærpet overfor Børnehjælpsdagen, at al markedsføring af alkohol skal overholde retningslinjerne for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd.

» Tilbage til oversigt
 
©2008 Alkoholreklamenævnet ∙ Faxehus ∙ Gamle Carlsberg Vej 16 ∙ DK-1799 København V ∙ Tel 7216 2440 ∙ Fax 7216 2444 ∙ info@alkoholreklamenaevn.dk