RETNINGSLINJERNE SAGER OG PRAKSIS PUBLIKATIONER OM ALKOHOLREKLAMENÆVNET KONTAKT
Sager og praksis
Om at klage
Online klageformular
Afgørelserne
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001


Afgørelser i Alkoholreklamenævnet
» Tilbage til oversigt

Kylle kylle
25-05-2010

Klagens indhold
Alkoholpolitisk Landsråd indklagede Carlsbergs Tuborg Påskebryg for at rette markedsføringen mod børn og unge.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Markedsføringstiltaget bestod af etiketten, hvor der er en tegning af en påskekylling, samt produktets navn ”kylle kylle”.   

Indklagedes bemærkninger
Carlsberg Danmark A/S bemærkede, at påskekyllingen var en gennem mere end 40 år indarbejdet humoristisk identifikationstegning, som appelerede til et voksent publikum, samt at Forbrugerombudsmanden har fundet, at kyllingen var humor rettet mod voksne.

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Alkoholreklamenævnet bemærker som udgangspunkt, at der er tale om markedsføring af alkoholholdige produkter, hvorfor Nævnet har kompetence til at behandle klagen.

Alkoholreklamenævnet konstaterer indledningsvis, at markedsføringen har været anvendt i den for Nævnet fremlagte form siden 1965. Nævnet finder derfor, at markedsføringen fremstår som en voksen humoristisk identifikationskampagne snarere end en tegneserie, hvis indhold appellerer til børn og unge. Alkoholreklamenævnet udtaler på den baggrund ikke kritik.

Klager
Alkoholpolitisk Landsråd

» Tilbage til oversigt
 
©2008 Alkoholreklamenævnet ∙ Faxehus ∙ Gamle Carlsberg Vej 16 ∙ DK-1799 København V ∙ Tel 7216 2440 ∙ Fax 7216 2444 ∙ info@alkoholreklamenaevn.dk