RETNINGSLINJERNE SAGER OG PRAKSIS PUBLIKATIONER OM ALKOHOLREKLAMENÆVNET KONTAKT
Sager og praksis
Om at klage
Online klageformular
Afgørelserne
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001


Afgørelser i Alkoholreklamenævnet
» Tilbage til oversigt

Buddy Holly Århus på uddannelsesinstitutioner
14-03-2008

Klagens indhold
Alkoholreklamenævnet valgte at tage sagen op på baggrund af medieomtale af flere diskotekers markedsføring af alkohol på uddannelsesinstitutioner.

Beskrivelse af markedsføringstiltaget
Markedsføringen bestod af en annonce for diskoteket Buddy Holly Århus med overskriften "Sex gratis coctails, hver torsdag til alle piger der kommer inden kl. 24.00". På annoncen var endvidere en række alkoholproducenters logoer. Annoncen var opsat på en række uddannelsesinstitutioner, herunder højere uddannelsesinstitutioner.

Indklagedes bemærkninger til klagen
Indklagede bemærkede, at markedsføringsmaterialet har været sat op på udvalgte uddannelsesinstitutioner i Århus. Baggrunden er bl.a. at det er sædvanligt, at uddannelsesinstitutionerne selv markedsfører deres studenterbarer på samme måde.

Indklagede nævnte, at diskoteket ikke havde været bekendt med reglen, men at distoketer fremover vil ophøre med markedsføring på uddannelsesinstitutioner.

Alkoholreklamenævnets afgørelse
Nævnet konstaterede, at der var tale om markedsføring af alkohol. Nævnet udtaler, at der er tale om en klar overtrædelse af retningslinjernes punkt 3, idet annoncen er omdelt på uddannelsesinstitutioner.

Nævnet udtalte yderligere, at annoncens udtryk lægger op til umådeholdent alkoholindtag, hvilket er i strid med retningslinjernes punkt 3.
 
Annoncens brug af logoer for alkohol-varemærker forstærker indtrykket af markedsføringen.
Nævnet tager til efterretning, at brancherepræsentanter på vegne af varemærke-ejerne tager skarp afstand fra, at deres logo forefindes på materiale, der markedsfører alkoholholdige drikk-varer over for børn og unge, samt uddeles på uddannelsesinstitutioner. Varemærke-ejerne har oplyst, at de ikke har givet tilladelse til, at det pågældende diskotek må benytte logoerne til denne form for markedsføring.
 
Nævnet noterer sig, at varemærke-ejerne vil forebygge lignende sager gennem at vedlægge og gøre opmærksom på Alkoholreklamenævnets retningslinjer ved indgåelse af kontrakter.
 
Nævnet udtrykker kritik og tager samtidigt til efterretning, at Buddy Holly Århus har oplyst, at diskoteket vil ophøre med markedsføringen på uddannelsesinstitutioner. Nævnet ser frem til en drøftelse om markedsføring i diskoteksmiljøet med NOX Network, som bl.a. repræsenterer Buddy Holly Århus.

Klager
Efter omtale i Jyllands-Posten Århus den 6. marts 2008 valgte Alkoholreklamenævnet at behandle sagen.

» Pressemeddelelse om afgørelsen

» Tilbage til oversigt
 
©2008 Alkoholreklamenævnet ∙ Faxehus ∙ Gamle Carlsberg Vej 16 ∙ DK-1799 København V ∙ Tel 7216 2440 ∙ Fax 7216 2444 ∙ info@alkoholreklamenaevn.dk