RETNINGSLINJERNE SAGER OG PRAKSIS PUBLIKATIONER OM ALKOHOLREKLAMENÆVNET KONTAKT
Retningslinjerne
Regelsættet
Retningslinjerne med bemærkninger
Sanktionsmulighederne
Markedsføringslovens § 1
Markedsføringslovens § 8, stk. 2
Andre regler og hensyn
Sager fordelt på emner
Gode råd til markedsføringen
Bestil foldere

Sanktionsmulighederne

Når Alkoholreklamenævnet vælger at behandle en sag, kan nævnet udtale kritik, tage en klage til efterretning eller frifinde det indklagede markedsføringstiltag.

 

Kritik

Vurderer Alkoholreklamenævnet, at det indklagede markedsføringstiltag er i strid med retningslinjerne, udtaler nævnet kritik heraf. Alkoholreklamenævnet forventer, at kritik bliver fulgt op af umiddelbar handling, enten gennem direkte stop for markedsføringen eller gennem ændring af markedsføringstiltaget. I særlige grove og gentagne tilfælde vil kritikken blive offentliggjort gennem en pressemeddelelse

 

Efterretning

Vurderer Alkoholreklamenævnet, at et markedsføringstiltag er i strid med retningslinjerne, og redegør indklagede allerede i deres bemærkninger til klagen, at de på baggrund af klagen har stoppet eller ændret markedsføringstiltaget i en sådan grad, at Alkoholreklamenævnet ikke længere vurderer, at markedsføringen er i strid med retningslinjerne, udtaler Alkoholreklamenævnet ikke kritik, men tager sagen til efterretning.

 

Frifindelse

Vurderer Alkoholreklamenævnet, at det indklagede markedsføringstiltag ikke er i strid med retningslinjerne, kommer nævnet med en begrundet udtalelse herfor. Dette sikre, at klager forstår, hvilke overvejelser Alkoholreklamenævnet har gjort forud for frifindelsen.

 

Alle afgørelser som Alkoholreklamenævnet afsiger, offentliggøres på hjemmesiden. Se alle afgørelserne her.

 

Hvis en erhvervsdrivende mod forventningerne ikke følger op på Alkoholreklamenævnets kritik, kan Alkoholreklamenævnet vurdere, hvorvidt nævnet skal viderebringe sagen til Forbrugerombudsmanden. Omhandler sagen retningslinjernes § 6 om børn og unge, følger det af sagsbehandlingsaftalen mellem Alkoholreklamenævnet og Forbrugerombudsmanden, at Alkoholreklamenævnet skal sende sagen videre til Forbrugerombudsmanden til eventuel videre behandling efter markedsføringslovens regler.

 
©2008 Alkoholreklamenævnet ∙ Faxehus ∙ Gamle Carlsberg Vej 16 ∙ DK-1799 København V ∙ Tel 7216 2440 ∙ Fax 7216 2444 ∙ info@alkoholreklamenaevn.dk